Datum: 05.11.2012

Vložil: Vendula Kračmářová

Titulek: Měření kouře

Dobrý den, pátrala jsem po definici obtěžujícího kouře na základě nového zákona a dalších použitelných předpisů, ale bohužel z toho nic revolučního nevzešlo.

Jak definovat obtěžující kouř

Tmavost kouře (je zmíněna v novém zákoně o ovzduší)

Měří se Ringelmannovou stupnicí.
Problém:
1) kdo změří
2) komplikovanější způsob měření
3) lze provádět jen za určitých podmínek (světlo, vzdálenost, nelze v noci)
4) obtěžující kouř nemusí být touto stupnicí změřitelný (různé typy
světlého, nažloutlého, ale přesto dusivého kouře)


Zápach

Dříve řešila stanovení obtěžování zápachem vyhláška k zákonu o ovzduší:

Přípustná míra obtěžování zápachem

(1) Přípustná míra obtěžování zápachem je stav pachových látek ve vnějším ovzduší, kterého je třeba dosáhnout, pokud je to běžně dostupnými prostředky možné, odstraněním nebo omezením obtěžujícího pachového vjemu.
(2) Překročení přípustné míry obtěžování zápachem se posuzuje na základě písemné stížnosti osob bydlících nebo pracujících v oblasti, ve které k obtěžování zápachem dochází.
(3) Přípustná míra obtěžování zápachem je překročena vždy, pokud si na obtěžování zápachem stěžuje více než 20 osob podle odstavce 2 a pokud alespoň u jednoho z provozovatelů stacionárních zdrojů bylo prokázáno porušení povinnosti podle zákona, které překročení přípustné míry obtěžování zápachem způsobilo.


Nyní novým zákonem zrušena a nová ještě nevyšla.

Pokud není „obtěžování nad míru přípustnou“ definováno zákonem/vyhláškou, pak určí tuto míru úřad na základě správního uvážení, případně soud.

Přidat nový příspěvek