Prezentace konference Klimkovická výzva

13.12.2012 22:18

Mgr. Tomáš Jan Podivínský,náměstek ministra, Ministerstvo životního prostředí – Aktuální legislativa v oblasti ochrany ovzduší zaměřená na lokální topeniště

PREZENTACE Podivínský MŽP Klimkovická výzva.ppt (771,5 kB)

Ing. Jan Kužel, odbor ochrany ovzduší, Ministerstvo životního prostředí – Aktuální legislativa v oblasti ochrany ovzduší zaměřená na lokální topeniště

PREZENTACE Kužel MŽP Klimkovická výzva.ppt (560,5 kB) 

Ing. Tomáš Kotyza, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství KÚ Moravskoslezského kraje – Aktivity Moravskoslezského kraje v oblasti ochrany ovzduší zaměřené na lokální topeniště

PREZENTACE Kotyza MSK Klimkovická výzva.ppt (5,4 MB) 

Ing. Bc. Vítězslav Dobeš CSc., vedoucí oddělení odpadového hospodářství a ochrany ovzduší – Praktické zkušenosti a možnosti obce s rozšířenou působností při snižování emisí z lokálních topenišť

PREZENTACE Dobeš Ostrava Klimkovická výzva.ppt (1,6 MB)

Ing. Radomír Štěrba, vedoucí oddělení ochrany ovzduší České inspekce životního prostředí -  Kontrolní činnost ČIŽP v oblasti stacionárních zdrojů

PREZENTACE Štěrba CIZP Klimkovická výzva.ppt (526 kB) 

Ing. Radim Seibert, odborný poradce v oblasti ochrany životního prostředí - Emise z lokálních topenišť na papíře a ve skutečnosti

PREZENTACE Seibert Klimkovická výzva.ppt (702 kB) 

Bc. Kamila Plocková, Čisté nebe OPS – Pomoc občanských sdružení při snižování vlivu lokálních topenišť

PREZENTACE Plocková Čisté nebe Klimkovická výzva.pptx (4,6 MB)

 

Ing. Jakub Unucka, Město Klimkovice– Důvody konference Klimkovická výzva

PREZENTACE Město Klimkovice.ppt (618 kB)