Tisková zpráva o výsledku konference Klimkovická výzva

13.12.2012 22:41

TISKOVÁ ZPRÁVA

Starostové i odborníci v Klimkovicích: lokální topeniště

chceme vyřešit do roka a do dne

KLIMKOVICE  11. 12. 2012- Přesně za rok chtějí mít starostové zhruba 30 měst a obcí v Moravskoslezském kraji na stole recept na minimalizaci vlivu lokálního vytápění na kvalitu ovzduší v jejich domovských lokalitách. V Klimkovicích na Ostravsku se dnes na pracovním semináři shodli, že nebudou čekat na žádnou novou zákonnou úpravu.  Přestože ČR je pouze jednou ze 4 zemí Evropské unie, kde není možné vstoupit lidem do obydlí za účelem ochrany zdraví dalších lidí, mohou obce využívat Občanský zákoník. Město Klimkovice, které se dlouhodobě snaží o zlepšení stavu ovzduší na svém území a  je i  lídrem ve snaze zavést nízkoemisní zónu pro dopravu, chce mimo jiné vytvořit centrální místo k výměně zkušeností mezi samosprávami i postihovat asi 5 až 10 procent občanů, kteří ohrožují zdraví svých sousedů. 

Iniciativu samosprávy uvítalo i Ministerstvo životního prostředí a přímo ministr Tomáš Chalupa, který klímkovickému semináři také poskytl záštitu a ocenil ho jako součást aktivního přístupu obcí k řešení kvality ovzduší v Moravskoslezském kraji.

Klimkovice, které mají 4 300 obyvatel a jsou zastavěny především rodinnými domky, už před časem vytvořily takzvanou Klimkovickou výzvu, která sice sází především na dobrovolnou iniciativu občanů, zvažuje ale i sankce.  „Jsme město s tradičními jodobromovými sanatorii, proto cítíme i závazek za kvalitu ovzduší. Alespoň v té míře, v jaké se můžeme pokusit stav ve městě sami změnit,“ uvedl starosta Klimkovic Zdeněk Husťák.

Vzhledem k blízkosti dálnice i dalších tranzitních komunikací ovlivňuje ovzduší v Klimkovicích doprava, podstatný vliv má i blízkost české a polské průmyslové aglomerace. Významným zdrojem emisí v Klimkovicích jsou také lokální topeniště.  Z celkového počtu zhruba tisícovky domácností jich 80 % používá plyn, elektřinu nebo tepelná čerpadla. Přibližně 200 domácností používá k vytápění kotle na tuhá paliva. Závadně topící domy dohromady představují asi 10 % z celkového počtu domácností, ale jsou příčinou překračování imisních limitů ve městě. Vedení města Klimkovice v minulosti vydalo vyhlášku o čistějším vzduchu, poskytovalo dvacetitisícovou dotaci a bezúročnou půjčku na ekologické kotle i zveřejňovalo kouřící komíny „hříšníků“. Kromě toho vypracovalo takzvanou Klimkovickou výzvu, která chce sjednotit postup radnic napříč krajem, opřít se o dobrozdání odborníků i podporu občanských iniciativ.