Program konference Klimkovická výzva

10.12.2012 21:45

Program semináře Klimkovická výzva 11.12.2012

Zahájení konference

Mgr. Tomáš Jan Podivínský, náměstek ministra životního prostředí

Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje

Ing. Zdeněk Husťák, starosta města Klimkovic

Ing. Jozef Dejčík, prokurista Sanatorií Klimkovice

 

Blok prezentací (10:30-12:00)

Mgr. Libor Cieslar, odbor ochrany ovzduší, Ministerstvo životního prostředí – Aktuální legislativa v oblasti ochrany ovzduší zaměřená na lokální topeniště

Ing. Tomáš Kotyza, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství KÚ Moravskoslezského kraje – Aktivity Moravskoslezského kraje v oblasti ochrany ovzduší zaměřené na lokální topeniště

Ing. Bc. Vítězslav Dobeš CSc., vedoucí oddělení odpadového hospodářství a ochrany ovzduší – Praktické zkušenosti a možnosti obce s rozšířenou působností při snižování emisí z lokálních topenišť

Ing. Radomír Štěrba, vedoucí oddělení ochrany ovzduší České inspekce životního prostředí -  Kontrolní činnost ČIŽP v oblasti stacionárních zdrojů Ing. Radim Seibert, odborný poradce v oblasti ochrany životního prostředí - Emise z lokálních topenišť na papíře a ve skutečnosti Bc. Kamila Plocková, Čisté nebe OPS – Pomoc občanských sdružení při snižování vlivu lokálních topenišť Mgr. Vendula Krčmářová, OS Arnika - Ekologická výchova v oblasti snižování emisí z lokálních topenišť

Topení v lokálních topeništích v praxi - panelová diskuze (12:30-14:00)

Ing. Jiří Horák, Ph.D., Výzkumné energetické centrum VŠB-TUO – Umíme správně topit?

Jaromír Matějů, VVUÚ, a.s. – Měření plynných a tuhých imisí z lokálních topenišť pomocí mobilní laboratoře

RNDr. Lukáš Ženatý, Ph.D., konzultant ministra životního prostředí

Ing. Jakub Unucka, místostarosta město Klimkovice