Kdo jsme?

Existuje mnoho institucí, které se problematikou čistého ovzduší zabývají. Vládní, samosprávné, komerční, neziskové, často i sami občané. Ti všichni přispěli svými dosavadními zkušenostmi a nápady k různým postupům vůči bezohledným občanům. Některé byly úspěšnější, některé méně. V nové topné sezóně však bude zásadním dokumentem nový zákon O ochraně ovzduší, který vstoupil v platnost počátkem září 2012. Ten přináší mnohé změny, na které musí obce reagovat a své postupy upravit.

Proto se níže uvedení rozhodli pokusit se upravit postupy s ohledem na novou legislativu a zkušenosti:

  • Město Klimkovice
  • Občanské sdružení Čisté Klimkovice
  • Regionální centrum EIA s.r.o.
  • .........