Úředníci stále nemohou kontrolovat kotle (Havířovský deník)

Karvinsko – Zatočit s nezodpovědnými domkaři, kteří topí vším možným, především neekologickým palivem, jako jsou plasty, pneumatiky nebo odpadem, sliboval před rokem ministr životního prostředí Tomáš Chalupa. Podle návrhu Ministerstva životního prostředí ČR by kontroly domácích topenišť měly v budoucnu navrhovat radnice. Kotle v domácnostech by pak kontrolovali proškolení úředníci se znalostí správního práva. „Naší snahou je připravit definitivní verzi kontrol tak, aby byla časově sladěná s novelou Zákona o ochraně ovzduší, který by měl začít platit příští rok v červenci,“ řekl tehdy Tomáš Chalupa.

            Kontroloři by měli mít přístup pouze ke kotli a používaným palivům. A pokuty by měli ukládat pouze v případě, že majitel kotle vstup úředníka odmítne, nebo samotná kontrola odhalí porušení zákona, tedy topení odpadem. V takovém případě by mohla pokuta dosáhnout maximální výše 20 tisíc korun.

            Jak prozrazují čadící komíny, ani po roce se situace nezměnila. Zákon sice zakazuje pálení odpadů, nicméně nedává možnost efektivně prohřešky kontrolovat. V případě, že majitel úředníky do domunepustí, mají smůlu.

            Jinoucestou se pokusili jítv Orlové. To, že lidé budou topit zakázanými palivy, se budou snažit dokázat pomocí měření kouře. To pak budou srovnávat s odpovídajícím stupněm takzvané Ringelmannovy stupnice. Ostatní města prozatím vzhledem ke špatnému způsobu dokazování touto cestou jít nechtějí. Že ovšem tento systém není úplně neúčinný, se přesvědčili v Ostravě, kde již úředníci uložili první pokuty.