Proč?

 

Proč se vůbec začalo kouřit ze sousedovic komína tak, že mi to vadí a cítím se ohrožený?
Důvody:

 • Soused nepřestal nebo opět začal topit pevnými palivy
 • Soused špatně zatápí.
 • Soused hodil do kotle něco, co tam nepatří.
 • Soused používá špatné palivo.
 • Soused spaluje spalitelný odpad ze zahrady či domu
 • Soused má špinavý nebo špatně seřízený kotel.
 • Soused má špatný kotel nebo komín.
 • Soused neumí topit.

Jak poznám a dokážu, že kouř ze sousedovic komína je opravdu špatný?
Metody:

 • Společně se na kouř podíváme a on uzná, že to není dobré.
 • Natočím komín na kameru.
 • Nafotím sérii snímků.
 • Seženu svědky.
 • Zavolám policii.
 • Zavolám starostu.
 • Zavolám hasiče.
 • Někdo (obec, kraj, stát, EU) bude měřit kouř na přání za mě
 • Někdo (obec, kraj, stát, EU) bude měřit kouř trvale za mě

Jak donutím souseda, aby mi kouř z jeho komína nevadil?
Odstranění příčin:

 • Soused přestane topit pevnými palivy.
 • Soused se naučí zatápět.
 • Soused nebude házet do kotle něco, co tam nepatří.
 • Soused nebude používat špatné palivo.
 • Soused si vyčistí a seřídí kotel.
 • Soused si pořídí nový kotel.
 • Soused se naučí topit.
 • Soused přestane být sousedem.

 

Proč se vůbec začalo kouřit ze sousedovic komína tak, že mi to vadí a cítím se ohrožený?

Nalezení příčin. V této kapitole jen vyjmenování příčin, bez řešení.

Soused nepřestal nebo opět začal topit pevnými palivy.

 

 • Nemají prostředky na investici do ekologického způsobu vytápění, ale provoz by zvládli.
 • Nemají prostředky na investici do ekologického způsobu vytápění ani na provoz.
 • Topení ekologičtějším způsobem je pro ně konstrukčně/technicky nemožné.
 • Nemají k dispozici ekologičtější médium (plyn, elektřina, vrty, plocha).
 • Mají k dispozici nadstandardně výhodný zdroj legálních tuhých paliv.
 • Mají k dispozici nadstandardně výhodný zdroj nelegálních tuhých paliv.
 • Fyzicky se bojí se jiného způsobu vytápění.
 • Bojí se závislosti na ekologickém médiu.
 • Baví je to.

 

Soused špatně zatápí.

 

 • Vědomě špatně zatápí (nafta a jiné urychlovače).
 • Nevědomky špatně zatápí.
 • Zatápí, protože chce mimo topnou sezónu ohřát vodu.
 • Zatápí, protože chce mimo topnou sezónu spálit nahromaděný spalitelný odpad.
 • Zatápí, protože mu v topné sezóně vyhasnul kotel.

 

Soused hodil do kotle něco, co tam nepatří.

 

 • Hodil to tam neúmyslně a náhodně
 • Hodil to tam neúmyslně a opakovaně
 • Hodil to tam úmyslně a náhodně
 • Hodil to tam  úmyslně a opakovaně

 

Soused používá špatné palivo.

 

 • Ví, že má špatné palivo a má na to, aby si pořídil lepší
 • Ví, že má špatné palivo a nemá na to, aby si pořídil lepší
 • Neví, že má špatné palivo

 

Soused má špinavý nebo špatně seřízený kotel či jinou část topné soustavy.

 

 • Ví, že má špatně seřízený kotel a je mu to jedno.
 • Ví, že má špatně seřízený kotel a není mu to jedno.
 • Neví, že má špatně seřízený kotel

 

Soused má špatný kotel či jinou část topné soustavy.

 

 • Ví, že má špatný kotel a je mu to jedno.
 • Ví, že má špatný kotel a není mu to jedno.
 • Neví, že má špatný kotel.

 

Soused neumí topit.

 

 • Ví, že špatně topí a je mu to jedno.
 • Ví, že špatně topí a není mu to jedno.
 • Neví, že špatně topí.

 

 

Proč se vůbec začalo kouřit ze sousedovic komína kouřit tak, že mi to vadí a cítím se ohrožený?

Odstranění příčin

Soused nepřestal nebo opět začal topit pevnými palivy.

 

Nemají prostředky na investici do ekologického způsobu vytápění, ale provoz by zvládli.

 

Občan

Přehodnocení priorit a nalezení prostředků.

Obec

Dotace, Úvěr, Sleva na daních, CZT

Kraj

Dotace, Úvěr

Stát

Dotace, Úvěr, Sleva na daních

 

Nemají prostředky na investici do ekologického způsobu vytápění ani na provoz.

 

Občan

Přehodnotí priority a investice nalezne.

Obec

Dotace, Úvěr, Sleva na daních, CZT

Kraj

Dotace, Úvěr

Stát

Dotace, Úvěr, Sleva na daních, nižší sazba daně na ekologická paliva

 

Topení ekologičtějším způsobem je pro ně konstrukčně/technicky nemožné.

 

Občan

?

Obec

Odborná pomoc

Kraj

Odborná pomoc

Stát

Odborná pomoc

 

Nemají k dispozici ekologičtější médium (plyn, elektřina, vrty, plocha).

 

Občan

?

Obec

Plynofikace, CZT

Kraj

Pomoc obci

Stát

Pomoc obci

 

Mají k dispozici nadstandardně výhodný zdroj legálních tuhých paliv.

 

Občan

?

Obec

?

Kraj

?

Stát

?

 

Mají k dispozici nadstandardně výhodný zdroj nelegálních tuhých paliv.

 

Občan

Morálka?

Obec

Kontrola paliva

Kraj

Pomoc obci

Stát

Pomoc obci a příslušná legislativa

 

 

Fyzicky se bojí se jiného způsobu vytápění.

 

Občan

Návštěva lékaře

Obec

Osvěta

Kraj

Osvěta

Stát

Osvěta

 

 

 

Bojí se závislosti na ekologickém médiu.

 

Občan

?

Obec

Osvěta

Kraj

Osvěta

Stát

Osvěta, garance, skutečné regulační úřady

 

Baví je to.

 

Občan

Morálka?

Obec

Represe

Kraj

Represe, pomoc obci

Stát

Represe, pomoc obci, příslušná legislativa

 

 

Soused špatně zatápí.

 

Vědomě špatně zatápí (nafta a jiné urychlovače).

 

Občan

Morálka?

Obec

Represe

Kraj

Represe, pomoc obci

Stát

Represe, pomoc obci, příslušná legislativa

 

Nevědomky špatně zatápí.

 

Občan

Morálka?

Obec

Osvěta

Kraj

Osvěta

Stát

Osvěta

 

Zatápí, protože chce mimo topnou sezónu ohřát vodu.

 

Občan

Investice do alternativního zdroje ohřevu teplé vody

Obec

Dotace, Úvěr, Sleva na daních při pořízení alternativního ohřevu

Kraj

Dotace, Úvěr při pořízení alternativního ohřevu

Stát

Dotace, Úvěr, Sleva na daních při pořízení alternativního ohřevu

 

Zatápí, protože chce mimo topnou sezónu spálit nahromaděný spalitelný odpad.

 

Občan

Morálka?

Obec

Sběrné dvory, odvoz odpadu od domu, Osvěta

Kraj

Osvěta, podpora obce

Stát

Osvěta, podpora obce

 

Zatápí, protože mu v topné sezóně vyhasnul kotel.

 

Občan

Investice do takového kotle, který nevyhasíná tak často, regulace kotle

Obec

Osvěta, Dotace, Úvěr, Sleva na daních při pořízení automatického kotle

Kraj

Osvěta, Dotace, Úvěr, při pořízení automatického kotle

Stát

Osvěta, Dotace, Úvěr, Sleva na daních při pořízení automatického kotle

 

 

 


 

Soused hodil do kotle něco, co tam nepatří.

 

Hodil to tam neúmyslně a náhodně

 

Občan

Morálka

Obec

Osvěta

Kraj

Osvěta

Stát

Osvěta

 

Hodil to tam neúmyslně a opakovaně

 

Občan

Morálka

Obec

Osvěta a cílený zásah

Kraj

Osvěta a pomoc obci

Stát

Osvěta a pomoc obci, příslušná legislativa

 

Hodil to tam úmyslně a náhodně

 

Občan

Morálka

Obec

Osvěta

Kraj

Osvěta

Stát

Osvěta

 

Hodil to tam  úmyslně a opakovaně

 

Občan

Morálka

Obec

Represe

Kraj

Represe, pomoc obci

Stát

Represe, pomoc obci, příslušná legislativa

 

 

 

Soused používá špatné palivo.

 

Ví, že má špatné palivo a má na to, aby si pořídil lepší

 

Občan

Morálka

Obec

Represe

Kraj

Represe, pomoc obci

Stát

Represe, pomoc obci, příslušná legislativa

 

Ví, že má špatné palivo a nemá na to, aby si pořídil lepší

 

Občan

Přehodnocení priorit a nalezení prostředků.

Obec

?

Kraj

?

Stát

?

 

Neví, že má špatné palivo

 

Občan

Morálka

Obec

Osvěta a cílený zásah

Kraj

Osvěta

Stát

Osvěta

 

 

 

Soused má špinavý nebo špatně seřízený kotel či jinou část topné soustavy.

 

Ví, že má špatně seřízený kotel a je mu to jedno.

 

Občan

Morálka

Obec

Represe

Kraj

Represe, pomoc obci

Stát

Represe, pomoc obci, příslušná legislativa

 

Ví, že má špatně seřízený kotel a není mu to jedno.

 

Občan

Morálka

Obec

Odborná pomoc, osvěta

Kraj

Odborná pomoc, osvěta

Stát

Odborná pomoc, osvěta

 

Neví, že má špatně seřízený kotel

 

Občan

Morálka

Obec

Osvěta a cílený zásah

Kraj

Osvěta

Stát

Osvěta

 

 

 

Soused má špatný kotel či jinou část topné soustavy.

 

Ví, že má špatný kotel a je mu to jedno.

 

Občan

Morálka

Obec

Represe

Kraj

Represe, pomoc obci

Stát

Represe, pomoc obci, příslušná legislativa

 

Ví, že má špatný kotel  a není mu to jedno.

 

Občan

Investice do nového automatického kotle

Obec

Osvěta, Dotace, Úvěr, Sleva na daních při pořízení automatického kotle

Kraj

Osvěta, Dotace, Úvěr, při pořízení automatického kotle

Stát

Osvěta, Dotace, Úvěr, Sleva na daních při pořízení automatického kotle

 

Neví, že má špatný kotel.

 

Občan

Morálka

Obec

Osvěta a cílený zásah

Kraj

Osvěta

Stát

Osvěta

 

 

Soused neumí topit.

 

Ví, že špatně topí a je mu to jedno.

 

Občan

Morálka

Obec

Represe

Kraj

Represe, pomoc obci

Stát

Represe, pomoc obci, příslušná legislativa

 

Ví, že špatně topí a není mu to jedno.

 

Občan

Morálka

Obec

Odborná pomoc, osvěta

Kraj

Odborná pomoc, osvěta

Stát

Odborná pomoc, osvěta

 

Neví, že špatně topí

 

Občan

Morálka

Obec

Osvěta a cílený zásah

Kraj

Osvěta

Stát

Osvěta