Datum: 05.11.2012

Vložil: Radim Seibert

Titulek: Zamyšlení

Příčin dýmu a množství řešení je téměř neomezené množství. Vždy to bude silně individuální. Ke každému původci lokálních atomových hřibů je nutné přistupovat jinak. Snaha řešit tyto excesy na lokální úrovni bude proto vždy znamenat obrovské úsilí samosprávy a zabere mnoho času a peněz (zjistit, proč to dotyčný dělá, měsíce či roky na něho různě působit, aby to přestal dělat nebo zemřel atd.).

Můj osobní názor je, že tyto snahy budou mít jistě pozitivní vliv v oblasti osvěty (potenciál hlavně pro další generaci), mohou odstranit některé důvody (morálka, neznalost), neodstraní ale důvody ekonomické, ať už skutečné (fakt na to nemá) nebo smyšlené (nemá na to, protože si právě koupil auto za půl milionu, takže 50 tisíc na lepší kotel už mu nezbylo). Ekonomické důvody mají podle mě na emisích z domácností zcela dominantní podíl. Pokud by měli všichni automaty, neměli bychom teď co řešit. Ať se nám to líbí nebo ne, ty jsou v dnešní společnosti zásadní.

Klimkovice už jsou město, tam je to asi trochu jiné, ale moje zkušenost je taková, že čudilové drží obvykle pospolu (podobné názory a příklady táhnou). Vesničané totiž obvykle ctí tradiční rodové vazby, které osvětou a rétorikou nerozbiješ. Úspěšnost obecních ochránců ovzduší by závisela hlavně na jejich osobním charisma, tím, co pro nezdárné spalovače kdysi udělal jejich otec, děda, praděda, tím, jestli má někdo hezkou nebo škaredou manželku, jestli byl někdo komunista, sedlák, fojt atd. Kdyby se Ti přesto podařilo tyto vztahy zpřetrhat a přiměl jsi jednoho z čudilů, aby TO přestal dělat, ostatní by to brali jako podraz, závisti a vendettě bys otevřel dveře dokořán. Nakonec by se to obrátilo proti Tobě (už by to byla úplně jiná vesnice a možná, že by to ani vesnice nebyla). Záměrně přeháním.

Za skoro jisté ale považuji to, že i kdyby se ti z té změti možných příčin a řešení podařilo udělat kuchařku správného postupu, imisní situaci na dědině tím ovlivníš málo, protože money jsou money. Těmito dlouhodobými lokálními individuálními aktivitami s nejistým výsledkem nelze dosáhnout významného zlepšení kvality ovzduší v regionu ani v jednotlivých obcích. Intenzivně bych řešil osvětu, hlavně u mladých, ale přesvědčovat někoho, že má topit za 40000 Kč místo za 20000 Kč je podle mě plýtvání energií. Tu je potřeba využít spíše na to, abychom ekonomický handicap vhodných paliv a zařízení smazali nebo snížili. Peníze jsou totiž nejspolehlivější pozitivní motivací. Jak to udělat? Napadají mě jenom 2 staronové možnosti, které mají smysl:
1) příspěvky na kotel - je řešeno, jde to pomalu, není to všelék, navíc je to jednorázové zlepšení na 10-15 let, co bude, až kotle doslouží?
2) regulace cen paliv - když mohou být regulovány ceny některých energetických médií, proč by nemohly být regulovány také ceny uhlí ? Regulovány by mohly býto možná pouze ceny těch uhlí, které jsou nevhodné pro automaty, nemám to promyšleno, jsou na to odborníci. Některé problémy by zůstaly, ale byly by podstatně menší - mokré dřevo a odpad jsou řešitelné osvětou. Že je cenová regulace nepřijatelná? Jistě. Vždyť nedeformovaný trh má větší hodnotu než čistý vzduch a zdraví. Zatím. Kultivovat je nutné nejen řadové občany, ale také politiky. Ti totiž z řadových občanů kdysi vzešli a nesou proto v sobě některé fosilní návyky a představy.

Nejspolehlivější a podle mě jedinou účinnou motivací ke snižování emisí z průmyslu je legislativa. Jsem přesvědčen, že u domácností to platí taky (pokud bude vymahatelná). V zákoně máme určité povinnosti pro domácnosti od roku 2022. Mám pocit, že si politici řekli: "flákli jsme to tam, well done". Málokdo přizná, že tento termín vyšumí do ztracena, pokud lidem nevytvoříme podmínky pro to, aby měli možnost tento legislativní požadavek splnit.

Co se teda hlavně snažím sdělit? Vhodnější než se utopit v nekonečném množství nejvhodnějších variant postupu v konkrétní lokalitě u konkrétního člověka je lepší, aby se obce sdružily v silný subjekt a vytvořily soustředěný tlak na státní struktury ke změně legislativy. Nebyli bychom v tom sami. S imisemi z topení mají rok od roku větší potíže v celé republice, stěžují si severní Čechy, stěžuje si Kladno, Liberec, Hradec, to jen co si teď vybavuji z tisku, stěžuje si Prof. Šrám, že má zasviněná jihočeská města, která chtěl mít jako pozaďové lokality.
S využitím tlaku od obcí je potřeba:
1) Dotáhnout do konce to, o co se dva roky bojovalo v parlamentu, v senátu, ve vládě při návrhu nového zákona o ovzduší, a co nakonec (doufám, že zatím) neprošlo - účinně kontrolovat domácnosti po vzoru např. Německa (to je negativní motivace).
2) Prosadit, resp. vylepšit, regulace cen paliv a kotlů tak, aby "čistá" paliva a nízkoemisní zařízení přestala být nevýhodná (pozitivní motivace). Chceme přece dohnat 20-ti letý skluz, který máme v technologiích pro vytápění domácností oproti vyspělým zemín EU!
3) Pokračovat v osvětě, pokusit se oživit v lidech ekologický idealismus 80. a první poloviny 90. let minulého století, mladé generaci vštěpit ekologické nadšení dřív, než je ovládne nadšení z bohatství nebo strach z chudoby.

Pokud se tyto podle mého názoru klíčové body alespoň částečně neuskuteční, jsem přesvědčen, že si budeme moci ještě za dalších 20 let pouze vykládat u piva, jaký je ten dým z domácností hnus. Leda by se ekonomika do té doby natolik zvetila, že peníze přestanou být pro lidi problém a bude jim jedno, kolik za topení zaplatí i při stále stoupajících cenách energií.

Přidat nový příspěvek